VELVET-Tẩy Lông VelVet Nga

83.000

Kem tẩy lông Velvet Nga
Nhờ công thức tiên tiến và kết cấu mềm cho phép bạn loại bỏ lông không mong muốn nhẹ nhàng an toàn hơn so với trước đây.
Đồng thời làm dịu da trong thời gian tẩy lông.

0766 8888 69 Tư vấn
Thương hiệu:
Call Now Button